O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak...

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak.

(Yeşaya, 51:11)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..."

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık.

(Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak için silahları kullanacaklar..." Egemen Rab böyle diyor.

(Hezekiel, 39:9-10)

Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek...

(Yeşaya, 11:6-9)

O zaman [Hz. Mehdi (as) döneminde] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili...

(Yeşaya, 35:5-6)

... Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek...

(Yeşaya, 35:6-7)

... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.

(Hezekiel, 36:29-30)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır.

(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar...

(Yeşaya, 49:9-10)

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği zamanda... tüm vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.

[Yoel, 2:22]  (Talmud, Kethuboth 112b)

Rab bütün dünyanın hükümdarı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız O'nun adı kalacak.

(Zekeriya, 14:9)

... Sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin bilgisiyle dolacak...

(Yeşaya, 11:9)

... İnsanlar Rab'bin Yüceliğini, Allahımız'ın görkemini görecek.

(Yeşaya, 35:2)

... O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kalkacak.

(Yeşaya, 2:17-18)

... Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar.

(Hezekiel, 37:24)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım...

(Hezekiel, 37:23-24)

... [Hz. Mehdi (as) döneminde halk] haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak...

(Sefenya, 3:13)

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.

(Yeşaya, 32:16)

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz.

(Levililer, 26:5-6)

... Harap olan şehirleri yapacaklar ve onlarda oturacaklar...

(Amos, 9:14)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... çok az bir emekle çok fazla şey başaracaklar...

(Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi... akıllı adamların sayısının artacağı bir dönem olacak...

(Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

O günlerde [Hz. Mehdi (as)'ın döneminde]... bilgi, akıl ve hakikat dünyada artacak... çünkü şöyle de yazılmıştır: "Taş gibi katılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım."

(Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)